Karstad gård

Med rötter i 1300-talet och blicken in i framtiden…

Karstad gård är beläget i gammal kulturbygd med ett bedårande läge på en ås mellan Oppmannasjön och Råbelöfssjön. På Karstad gård har det funnits boende och bedrivits verksamhet i åtminstone 700 år. För 200 år sedan fanns det en hel by här. Gården har historiskt utgjort en del av Karsholms gods, och gör så fortfarande. 

I takt med lantbrukets och tamdjurshållningens utveckling hade gårdens ekonomibyggnader från 1880-talet kommit på undantag. I syfte att återuppliva gården och bibehålla dess skönhet, har stora satsningar gjorts i syfte att skapa möjlighet för nya verksamheter att etableras på Karstad gård. Ambitionen är att på Karstad gård skapa en plats för upplevelse och rekreation kopplad till landsbygden, med bibehållande av gårdens själ.

På Karstad gård kan man idag äta gott på gården Gårdskocken, som drivs av Marcus Paci. Maten bygger på lokalt odlade och uppvuxna råvaror.

Hos Jaktia Kristianstad kan man dels handla jakt- och friluftsutrustning, dels öva kulskytte med riktiga vapen och skarp ammunition i skjutbiografen. Man kan också få sitt jaktvapen ompysslat av Jaktias vapensmed.

Det finns ytterligare ca 400 kvm yta till uthyrning för verksamheter som är intresserade av att etablera sig på Karstad gård. Ytan kan hyras ut både i sin helhet eller uppdelad i två helt separata lokaler om vardera ca 200 kvm. För information, vänligen kontakta Frederik Treschow, kontoret@karsholm.se, med intresseförfrågan.